პროგრამის გადმოწერა

გაითვალისწინეთ პროგრამა მუშაობს მხოლოდ "Windows" ის ოპერაციულ სისტემაზე.

B,B1 კატეგორია 2.2 GB (გეგაბაიტი)

ბილეთების რაოდენობა: 1083

A,A1 კატეგორია 1.8 GB (გეგაბაიტი)

ბილეთების რაოდენობა: 867

AM კატეგორია ??? MB (მეგაბაიტი)

ბილეთების რაოდენობა: 327
დროებით მიუწვდომელია.

მთავარზე